Dołącz do czytelników
Brak wyników

Krajowy Rejestr Logopedów

Artykuły z czasopisma | 12 października 2017 | NR 18
0 933

Krajowy Rejestr Logopedów (www.krajowyrejestrlogopedow.pl) został założony w marcu 2017 r. Jest prowadzony przez Polski Związek Logopedów. W intencji założycieli ma on służyć udostępnianiu rzetelnych i potwierdzonych informacji o logopedach posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce.

Jednym z kierunków działań Polskiego Związku Logopedów jest dostosowanie standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej, propagowanie wiedzy logopedycznej i wiedzy o zawodzie logopedy. Dlatego też rejestr ma być źródłem rzetelnych, potwierdzonych informacji o zarejestrowanych w nim logopedach – o ich wykształceniu, specjalizacji zawodowej oraz zatrudnieniu. Odbiorcami serwisu będą przede wszystkim pacjenci i pracodawcy poszukujący właściwie przygotowanego terapeuty.

Od roku 1989 powstało wiele ośrodków kształcących logopedów na studiach różnego stopnia, zróżnicowanym czasie trwania studiów oraz o różnych programach, a kwalifikacje logopedy otrzymują osoby o różnych doświadczeniach edukacyjnych. Obserwujemy też zjawisko nieuczciwej konkurencji, na rynku pracy pojawiły się osoby stawiające znacznie niższe wymagania dotyczące płacy oraz warunków, w jakich praca logopedy powinna być wykonywana. Spowodowało to potrzebę uporządkowania i ujednolicenia kształcenia logopedów w Polsce, czego efektem była idea przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy osobom spełniającym kryteria opracowane przez Komisję ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów (obecnie Komisję PZL ds. Certyfikatów), działającą przy Zarządzie Głównym PZL.

POLECAMY

Brak jednolitych standardów kształcenia terapeutów mowy i języka jest niepokojący. Znaczna liczba logopedów, przygotowanych do zawodu w sposób różnorodny, nie zawsze właściwy od strony praktycznej, nie gwarantuje odpowiedniej jakości usług. Terapią logopedyczną objęte są nie tylko dzieci, dla których prawidłowy rozwój mowy jest podstawą prawidłowo przebiegającej kariery szkolnej, a w przyszłości – zawodowej. Zwiększa się bowiem w populacji liczba pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i neurorozwojowymi.

Krajowy Rejestr Logopedów stwarza możliwość rejestracji polskich logopedów posiadających prawo do wykonywania zawodu. Rejestrowane są następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy i dane kontaktowe. Dla odbiorcy-klienta istotne są informacje o wykształceniu logopedy i formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Rejestracja jest dwustopniowa: etap wstępny odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego on-line. Potem następuje weryfikacja podanych danych w kontakcie z administratorem. Każ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy