Dyslalia – podłoże czy wierzchołek góry lodowej?

Współpraca z... Otwarty dostęp

Rozważając zagadnienie dyslalii, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Istotą pierwszego kontaktu z pacjentem jest dostrzeżenie potencjalnie współwystępujących nieprawidłowości, mogących mieć bardzo duże znaczenie w kontekście zgłaszanych trudności.

Sposób realizacji poszczególnych dźwięków mowy jest zależny od wielu czynników, w tym m.in. od uwarunkowań funkcjonalnych i strukturalnych kompleksu ustno-twarzowego, wzorców motorycznych, poziomu rozwoju poznawczego, a także poziomu kompetencji społeczno-emocjonalnych. 

POLECAMY

Wywiad

Studium przypadku niniejszego artykułu dotyczy 5-letniego (5;7) chłopca (dalej: T.). Powodem zgłoszenia na konsultację była prezentowana przez T. wybiórczość pokarmowa. Z wywiadu z matką chłopca uzyskano podstawowe informacje dotyczące: 

  • przebiegu ciąży, porodu oraz stanu dziecka po porodzie,
  • ssania odżywczego i nieodżywczego,
  • rozwoju ruchowego (w tym poziomu aktywności ruchowej) i autostymulacji,
  • rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • rozwoju mowy (głużenia, gaworzenia, pierwszych słów i zdań),
  • przetwarzania sensorycznego (nad- bądź podwrażliwości zmysłowych),
  • rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego.

Ponadto zebrano szczegółowe informacje dotyczące okresu rozszerzania diety, zauważanych przez rodziców trudności w zakresie karmienia oraz podejmowanych dotychczas strategii radzenia sobie z problemem.
T. urodził się z ciąży pierwszej o prawidłowym przebiegu. Podczas ciąży matka, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, przyjmowała No-Spę i Luteinę.
Chłopiec urodził się w 40. tygodniu ciąży poprzez cesarskie cięcie. Matka podjęła próby karmienia piersią, jednak opisywane trudności: ból podczas karmienia, stany zapalne piersi, nieumiejętność uchwycenia brodawki sutkowej przez dziecko i jego niepokój przyczyniły się do rezygnacji z KP. T. był karmiony mlekiem modyfikowanym, a butelka towarzyszyła mu do ukończenia 2. r.ż. Rozwój ruchowy przebiegał nieharmonijnie. T. w 1. r.ż. był rehabilitowany z powodu zaburzeń dystrybucji napięcia mięśniowego. Z wywiadu wynika, że wykazywał również trudności w zakresie nabywania systemu językowego (pierwsze słowa ok. 2. r.ż.) i w zakresie...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI