Autor: Gabriela Kulig-Goc

Neurologopeda, mioterapeuta, terapeuta karmienia, filolog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu układu stomatognatycznego i fizjoterapii stomatologicznej. Pasjonatka mioterapii i holistycznego podejścia do nieprawidłowości występujących w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nadwrażliwość oralna jako komponenta zaburzeń w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Wsparcie w procesie leczenia ortodontycznego – studium przypadku

Nadmierna reaktywność na bodźce dotykowe w okolicy kompleksu ustno-twarzowego stanowi duże wyzwanie dla specjalistów podejmujących diagnozę, terapię i leczenie w tym obszarze ciała. Jak ją zdiagnozować i jakie działania terapeutyczne wdrożyć?

Czytaj więcej

Dyslalia – podłoże czy wierzchołek góry lodowej?

Rozważając zagadnienie dyslalii, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Istotą pierwszego kontaktu z pacjentem jest dostrzeżenie potencjalnie współwystępujących nieprawidłowości, mogących mieć bardzo duże znaczenie w kontekście zgłaszanych trudności.

Czytaj więcej

Całkowity jednostronny rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego w praktyce neurologopedy – studium przypadku

Autorka przedstawia szczegóły terapii pacjenta z wadą rozszczepową w obrębie twarzoczaszki. Dowodzi, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, holistycznego spojrzenia i interdyscyplinarnego leczenia. Istotna w diagnozie i terapii jest współpraca rodziny pacjenta.

Czytaj więcej

Mechanizm gryzienia, żucia i połykania. Fizjologia i patologia wybranych funkcji w obrębie układu stomatognatycznego

Układ stomatognatyczny, w tym narząd żucia, nie jest mechaniczną sumą odrębnych elementów morfologicznych i czynności fizjologicznych. Stanowi spoistą całość, w której zarówno struktura, jak i funkcja wzajemnie się warunkują. Na przebieg czynności prymarnych, w tym gryzienia, żucia oraz połykania mają wpływ uwarunkowania zarówno funkcjonalne, jak i strukturalne kompleksu ustno-twarzowego.

Czytaj więcej