Autor: Anna Brych

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: filologia polska o specjalności logopedia), ukończyła również Podyplomowe Studia Logopedyczne, Neurologopedyczne, Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu UG oraz Podyplomowe Studia Diagnozy i Terapii Psychologiczno-pedagogicznej. Od 20 lat pracuje jako logopeda w szkołach podstawowych, a od 18 lat – jako neurologopeda w Centrum Pomocowym Caritas w Gdańsku, gdzie zajmuje się terapią osób w podeszłym wieku oraz pacjentami neurologicznymi. Ponadto od 13 lat prowadzi szkolenia w placówkach oświatowych województwa pomorskiego z zakresu emisji głosu, wspierając swoje działania doświadczeniami zdobytymi przez wieloletnie kształcenie wokalne. Współpracowała z uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia z emisji głosu i logorytmiki.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Multikulturowość w zaciszu gabinetu logopedy szkolnego

Przed wieloma nauczycielami i specjalistami pracującymi w placówkach oświatowych stoi nowe wyzwanie: edukacja i wsparcie ucznia – cudzoziemca. Jakie działania warto podejmować, aby wspierać ich rozwój językowy?

Czytaj więcej

Sapafa f pim, pam, pom”. Ćwiczenia logorytmiczne w terapii mowy bezdźwięcznej – studium przypadku

Autorka dzieli się doświadczeniami w pracy z dwójką dzieci prezentujących mowę bezdźwięczną. Okazało się, że najskuteczniejszą metodą wspierającą postępowanie logopedyczne jest logorytmika, ponieważ oferuje wiele okazji do zabaw.

Czytaj więcej

Dyslalia i jąkanie – współwystępowanie w terapii

Autorki prezentują wskazówki metodyczne i rozwiązania praktyczne dotyczące współwystępowania dyslalii i jąkania. Jako koło ratunkowe wskazują logorytmikę.

Czytaj więcej

Logopedyczne metody wspierania sprawności językowej osób w podeszłym wieku

Kondycja fizyczna osób w wieku senioralnym jest zróżnicowana, ale niezależnie od niej, w procesie starzenia się dochodzi do naturalnych zmian intelektu, osobowości, pamięci oraz języka. Zadaniem gerontologopedii jest zaproponowanie osobom w podeszłym wieku atrakcyjnych narzędzi terapeutycznych, które sprawią, że ich możliwości komunikacyjne będą przebiegały jak najdłużej bez zakłóceń.

Czytaj więcej

Zastosowanie różnych form i metod terapii logopedycznej – studium przypadku

Brak danych niezbędnych do szybkiego i jednoznacznego wskazania przyczyn opóźnienia rozwoju mowy nie może powstrzymywać logopedy od działania na rzecz pacjenta. Należy zanalizować język dziecka, ułożyć program terapii, a jednocześnie dalej pracować nad diagnozą.

Czytaj więcej

Teatrzyk amatorski w Domu Seniora, czyli gerontologopedia za kurtyną

Starzenie się ludzkiego mózgu powoduje szereg zmian natury językowej, wyrażanych zarówno w warstwie fonologicznej, jak i w ilości i jakości stosowanego słownictwa, składni, frazeologii. Gerontologopedia jako subdyscyplina logopedii wyjaśnia procesy komunikowania się osób w starszym wieku oraz określa diagnostykę oraz metodykę pracy z pacjentem.

Czytaj więcej