Propriocepcja w terapii logopedycznej

Z praktyki logopedy

Czym jest i co nam daje prawidłowe przetwarzanie bodźców sensorycznych w obrębie czucia głębokiego? Dlaczego coraz więcej dzieci ma trudności w tym obszarze? Co możemy zrobić, by usprawnić proces terapeutyczny?

Wiedza na temat zaburzeń procesów integracji sensorycznej wśród logopedów jest coraz większa. Dzięki temu maluchy, które trafiają pod skrzydła specjalistów, mogą liczyć na holistyczne spojrzenie na dany problem i możliwość współpracy z diagnostami integracji sensorycznej. Cudownym rozwiązaniem jest posiadanie przez logopedę uprawnień do diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej, jednak nie zawsze tak się dzieje.
Niestety, czasy, w jakich żyjemy, powodują, że coraz więcej dzieci przejawia zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Dzieci, które trafiają do mojego gabinetu na diagnozę logopedyczną, zazwyczaj przejawiają trudności w trzech podstawowych systemach sensorycznych: przedsionkowym, proprioceptywnym i dotykowym. Systemem, w którym najczęściej zauważam znaczące nieprawidłowości, jest system propriocepcji, czyli czucia głębokiego.
Dlaczego tak się dzieje? W jaki sposób propriocepcja wpływa na rozwój mowy? W jaki sposób nieprawidłowości w tym obszarze opóźniają umiejętności w nabywaniu języka? Aby zrozumieć wpływ propriocepcji na opóźniony rozwój mowy (ORM), musimy przyjrzeć się jej bliżej i poznać ją z kilku stron.

POLECAMY

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna (ang. sensory integration – SI) według Jean Ayres to proces, dzięki któremu mózg po otrzymaniu informacji ze wszystkich systemów zmysłowych identyfikuje je, przekształca i integruje. Jednak aby proces ten przebiegał prawidłowo, potrzebuje wcześniejszych doświadczeń, których nabył w czasie rozwoju. Potrzebne są nowe doświadczenia w celowym działaniu. Dzięki temu procesowi powstają reakcje adaptacyjne, będące podstawą ogólnego rozwoju.
Musimy mieć doświadczenia, aby wiedzieć, jak się zachować. Procesy integracji sensorycznej dokonują się głównie w rdzeniu kręgowym, pniu mózgu (jądra przedsionkowe, twór siatkowaty), móżdżku oraz w półkulach mózgowych. W pniu mózgu mają swój początek wszystkie procesy SI, tam zachodzi wstępne opracowanie, kontynuowane w korze mózgowej. Stąd wczesnorozwojowa adekwatna stymulacja dziecka zapobiega w przyszłości powstaniu wielu zaburzeń, również w zakresie rozwoju emocjonalnego i poznawczego.
Violet Maas w książce Uczenie się przez zmysły dowodzi, że dzieci z sierocińców, które bardzo często są pozbawione dotyku płynącego z przytulania (propriocepcja), bycia blisko ludzkiego ciała oraz podnoszenia i czułego kołysania w kochających rękach rodziców (stymulacja przedsionkowa), nie rozwijają się prawidłowo, ponieważ nie otrzymują wystarczającej ilości bodźców przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Jest to podstaw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI