Dziecko z ASD w gabinecie terapeutycznym

Z praktyki logopedy Otwarty dostęp

Na przykładach studium przypadku autorka przedstawia pracę z dwoma pacjentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Zwiększająca się świadomość rodziców, lekarzy i specjalistów przyczynia się do wczesnego wykrywania zaburzeń u dzieci. Do gabinetów terapeutycznych trafia coraz więcej małych dzieci niemówiących z diagnozą autyzmu. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym wcześniej zostaną wdrożone oddziaływania terapeutyczne. 
Autyzm jest niejednorodnym zespołem. Stanowi zjawisko bardzo skomplikowane, złożone z szeregu problemów o wieloaspektowej etiologii. Rozpoznanie autyzmu jest więc dość trudne, a obraz kliniczny tego zaburzenia jest zróżnicowany w poszczególnych strefach rozwoju i stopniu nasilenia zaburzeń.
Niepokojące sygnały można zaobserwować u małych dzieci. W okresie pierwszych 12 m.ż. dziecka uwagę powinien zwrócić zubożony kontakt wzrokowy. Dziecko nie fiksuje wzroku na twarzy rodzica, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. Może to w przyszłości skutkować słabszą zdolnością odczytywania komunikatów niewerbalnych. Zauważalny brak zainteresowania ludźmi, ignorowanie ich oraz brak odpowiedzi na komunikaty kierowane do dziecka przez opiekunów mogą w przyszłości skutkować upośledzeniem w nadawaniu priorytetowego znaczenia sygnałom społecznym.
Około 9. m.ż. dziecka powinno pojawić się wskazywanie palcem. Brak wskazywania i reakcji na własne imię może być spowodowany zaburzeniami uwagi i brakiem umiejętności tworzenia wspólnego pola uwagi. Może to także powodować trudności ze śledzeniem tego, co robi inna osoba. Sygnałami niepokojącymi powinny być także trudności z emocjonalnym dostrojeniem się dziecka oraz brak dostosowania mimiki do sytuacji. W późniejszym okresie, po 1. r.ż., niepokojący powinien być brak bardziej złożonych zachowań społecznych łączących spojrzenie, ekspresję mimiczną, ton głosu i gestykulację. Na przełomie 1. r.ż. powinno pojawić się także rozumienie gestów o znaczeniu społecznym, np. pa-pa. Wczesne wykrycie niepokojących objawów daje możliwość postawienia diagnozy i szybkiego wdrożenia procesu terapeutycznego.

POLECAMY

Specyfika zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci autystycznych

Problemy dotyczące przetwarzania sensorycznego u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą obejmować wiele płaszczyzn i znacząco wpływają na ich funkcjonowanie. Carl Delacato w swoich badaniach przedstawił, iż nawet od 96 do 100% osób z autyzmem ma zaburzenia związane z dotykiem i czuciem. Trudności z odbiorem wrażeń słuchowych ma od 86 do 90% osób, a workowych – nawet od 65 do 70%. Problemy ze smakiem i węchem mogą występować u 24–28% osób.
Zmysł dotyku ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Proces zdobywania doświadczeń i prawidłowego rozróżniania wrażeń dotykowych zachodzi stopniowo. Dziecko musi zacząć rozróżniać wszystkie rodzaje bodźców, dochodzące do jego ciała,
oraz właściwie je umiejscawiać. U dzieci, u których przetwarzanie dotykowe jest zaburzone i występują objawy nadwrażliwości, każdy bodziec może wywołać niepożądaną reakcję. Dziecko nie przyzwyczaja się do wrażeń, z...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI