Dobra współpraca z rodzicami – jak to osiągnąć?

Współpraca z...

Terapeuci świadomi uwarunkowań efektywności swoich działań uwzględniają konieczność współpracy z rodzicami swoich małych pacjentów. Nawiązanie dobrej relacji z opiekunami to jeden z istotnych czynników powodzenia terapii. Warunkiem nawiązania i utrzymania sojuszu terapeutycznego jest postrzeganie rodziców jako osób posiadających zasoby do udzielania dzieciom pomocy.

Zadanie terapeuty

Jedną z bardziej uniwersalnych potrzeb każdego terapeuty jest efektywność pracy, terapia przynosząca zamierzony skutek. Badania nad uwarunkowaniami skuteczności terapii – zarówno logopedycznej, jak i psychologicznej – potwierdzają, że udział rodziny podnosi skuteczność w rozwiązywaniu problemów dzieci (Flasher, Fogle 2004; Luterman 2008; Węsierska 2013). W terapii dziecka naszym klientem stają się jego opiekunowie. Terapeuta w podejściach ukierunkowanych na pracę z rodziną widzi wprawdzie uwarunkowania rodzinne problemu, równocześnie rozumiejąc, że jedynie w unikalnej przestrzeni danej rodziny można go rozwiązać. Nie stawia siebie w pozycji mędrca, który wie lepiej, co jego klienci powinni zrobić. Przeciwnie – ma odkryć możliwości, jakie tkwią w systemie rodzinnym (Moore, Pearson 2003). U podłoża istnieje założenie, że żadna rodzina nie jest pozbawiona zasobów, które mogłaby wykorzystać w celu pokonania kryzysów, na jakie natrafia. 
Idąc dalej tropem współczesnych badań naukowych, możemy jeszcze dokładniej określić warunki skuteczności terapii. „Wszystkie badania efektywności psychoterapii i metaanalizy jasno wskazują, że jednym z najważniejszych czynników leczących w terapii jest tzw. związek terapeutyczny, czyli relacja między klientem a terapeutą” (Bomba 2010; Szymczyk, Cierpiałkowska 2012).

POLECAMY


Powyższy schemat pokazuje, jak wiele zależy od nawiązania i utrzymania pozytywnej relacji terapeutycznej. Warto zatem poświęcić kilka słów budowaniu optymalnej relacji terapeutycznej, która stanowi warunek efektywności naszej pracy. Powodem, dla którego wydaje się uzasadnione stałe przypominanie o potrzebie budowania sojuszu terapeutycznego, jest również fakt, że pomimo badań naukowych, pomimo osobistych doświadczeń zawodowych terapeutów, nie zawsze opiekunowie słyszą od specjalistów zapewnienia, jak dobrymi są rodzicami. Co więcej – nie tylko w ramach psychoterapii, ale również poradnictwa wskazuje się na to, jak ważne jest nawiązanie pozytywnego kontaktu dla udzielenia pomocy (Sanders 2011). 
W szkole nadal zdarza...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI