Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z...

25 września 2018

NR 27 (Wrzesień 2018)

Rola emisji głosu w pracy logopedy

0 235

Zależności występujące między procesem emitowania dźwięku a przekazem i odbiorem informacji są czymś oczywistym, zdajemy sobie bowiem sprawę, że im korzystniejsze stworzymy warunki do wydobycia i wysłania w przestrzeń głosu, tym lepszy osiągniemy skutek w postaci nawiązania komunikacji i porozumienia się z odbiorcą.

Prawidłowa emisja głosu a terapia logopedyczna

Logopeda, dostrzegając złożoną naturę całości oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się, odkrywa w praktyce zawodowej potrzebę zgłębienia wiedzy na temat prawidłowej emisji głosu. Zważywszy na to, że przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, a zatem mowa w szerokim znaczeniu, rozumiana jako przekazywanie i odbiór informacji oraz wynik tego procesu – porozumienie, przyjrzyjmy się związkom omawianych obszarów.

Warto uświadomić sobie, gdzie znajdują się punkty styczne, by pochylić się nad zagadnieniem roli emisji głosu w pracy logopedy, a tym samym – znaleźć miejsce i czas dla ćwiczeń emisyjnych w pracowni logopedycznej. Równie ważny jest aspekt rozwojowy wykonującego zawód logopedy w zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy. Istotnym wątkiem jest także prawidłowa emisja głosu u samego logopedy, pragnącego osiągnąć rezultaty w pracy terapeutycznej. Skupiając się na wywołaniu głosek i ułożeniu języka, nie powinien on bowiem zapominać o prawidłowym oddychaniu i artykulacji.

Zależność między oddychaniem a wydawania dźwięków i artykulacją

Nie bez przyczyny najściślejszy związek z logopedią ma m.in. foniatria. Zajmując się skutkami nieodpowiedniego wydawania dźwięków w wyniku nieprawidłowego oddychania, przeciążenia gardła i strun głosowych, dostarcza wiedzy o fizjologii i patologii narządu mowy, głosu i słuchu. W logopedii specjalnej wśród zadań wymienia się – oprócz usuwania wad wymowy czy w ogóle nauczania mowy w przypadku jej braku lub utraty – usuwanie zaburzeń głosu. To ostatnie wskazuje na związek obu obszarów i konieczność ich współpracy, a tym samym – pogłębiania wiedzy w obu obszarach bez względu na subiektywne odczucia w zakresie swoich indywidualnych możliwości głosowych. Świadomość koordynacji wszystkich trzech układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego znacząco wpływa na komfort osoby mówiącej, a tym samym na poprawę szeroko rozumianej jakości życia, co ma duże znaczenie szczególnie u osób mających jakiekolwiek trudności w mowie (porozumiewaniu się).

Wypuszczając w odpowiedni sposób powietrze, wysyłamy w przestrzeń słowa złożone z samogłosek, na których są niesione spółgłoski (szczególnie słyszalne jest to w śpiewie). Znaczący jest przy tym prawidłowy sposób oddychania, który nie tylko odgrywa rolę w procesie emisji głosu, ale też i ma znaczenie dla optymalnego funkcjonowania całego organizmu. Przebiegające prawidłowo oddychanie – jako jeden z ważniejszych procesów życiowych – zarówno zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu, jak i daje poczucie komfortu życia.

Wpływ zakłóceń oddychania na mowę

Proces oddychania w sposób zasadniczy przekłada się na mowę. Nieprawidłowy oddech charakteryzujący się m.in. płytkością, zbyt szybkim lub za krótkim tempem pobierania powietrza, połykaniem powietrza itp. co zakłóca, a w konsekwencji utrudnia porozumienie, a czasem wręcz uniemożliwia przekaz i odbiór informacji. Wymienione trudności rozpoznajemy w diagnozowaniu konkretnych zaburzeń mowy. I tak w zależności od występujących słyszalnych niedoskonałości mamy do czynienia np. z jąkaniem w przypadku zaburzeniem płynności oddychania, z możliwością wystąpienia dyzartrii, gdy powietrze jest kierowane na nieprawidłowy tor, co jest słyszalne w mowie jako nosowe zabarwienie głosu oraz zaburzenie artykulacji głosek. Oczywiście, w przypadku tej ostatniej powodem jest nade wszystko dysfunkcja aparatu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy