Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z...

25 września 2018

NR 27 (Wrzesień 2018)

Rola emisji głosu w pracy logopedy

0 853

Zależności występujące między procesem emitowania dźwięku a przekazem i odbiorem informacji są czymś oczywistym, zdajemy sobie bowiem sprawę, że im korzystniejsze stworzymy warunki do wydobycia i wysłania w przestrzeń głosu, tym lepszy osiągniemy skutek w postaci nawiązania komunikacji i porozumienia się z odbiorcą.

Prawidłowa emisja głosu a terapia logopedyczna

Logopeda, dostrzegając złożoną naturę całości oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się, odkrywa w praktyce zawodowej potrzebę zgłębienia wiedzy na temat prawidłowej emisji głosu. Zważywszy na to, że przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, a zatem mowa w szerokim znaczeniu, rozumiana jako przekazywanie i odbiór informacji oraz wynik tego procesu – porozumienie, przyjrzyjmy się związkom omawianych obszarów.

POLECAMY

Warto uświadomić sobie, gdzie znajdują się punkty styczne, by pochylić się nad zagadnieniem roli emisji głosu w pracy logopedy, a tym samym – znaleźć miejsce i czas dla ćwiczeń emisyjnych w pracowni logopedycznej. Równie ważny jest aspekt rozwojowy wykonującego zawód logopedy w zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy. Istotnym wątkiem jest także prawidłowa emisja głosu u samego logopedy, pragnącego osiągnąć rezultaty w pracy terapeutycznej. Skupiając się na wywołaniu głosek i ułożeniu języka, nie powinien on bowiem zapominać o prawidłowym oddychaniu i artykulacji.

Zależność między oddychaniem a wydawania dźwięków i artykulacją

Nie bez przyczyny najściślejszy związek z logopedią ma m.in. foniatria. Zajmując się skutkami nieodpowiedniego wydawania dźwięków w wyniku nieprawidłowego oddychania, przeciążenia gardła i strun głosowych, dostarcza wiedzy o fizjologii i patologii narządu mowy, głosu i słuchu. W logopedii specjalnej wśród zadań wymienia się – oprócz usuwania wad wymowy czy w ogóle nauczania mowy w przypadku jej braku lub utraty – usuwanie zaburzeń głosu. To ostatnie wskazuje na związek obu obszarów i konieczność ich współpracy, a tym samym – pogłębiania wiedzy w obu obszarach bez względu na subiektywne odczucia w zakresie swoich indywidualnych możliwości głosowych. Świadomość koordynacji wszystkich trzech układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego znacząco wpływa na komfort osoby mówiącej, a tym samym na poprawę szeroko rozumianej jakości życia, co ma duże znaczenie szczególnie u osób mających jakiekolwiek trudności w mowie (porozumiewaniu się).

Wypuszczając w odpowiedni sposób powietrze, wysyłamy w przestrzeń słowa złożone z samogłosek, na których są niesione spółgłoski (szczególnie słyszalne jest to w śpiewie). Znaczący jest przy tym prawidłowy sposób oddychania, który nie tylko odgrywa rolę w procesie emisji głosu, ale też i ma znaczenie dla optymalnego funkcjonowania całego organizmu. Przebiegające prawidłowo oddychanie – jako jeden z ważniejszych procesów życiowych – zarówno zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu, jak i daje poczucie komfortu życia.

Wpływ zakłóceń oddychania na mowę

Proces oddychania w sposób zasadniczy przekłada się na mowę. Nieprawidłowy oddech charakteryzujący się m.in. płytkością, zbyt szybkim lub za krótkim tempem pobierania powietrza, połykaniem powietrza itp. co zakłóca, a w konsekwencji utrudnia porozumienie, a czasem wręcz uniemożliwia przekaz i odbiór informacji. Wymienione trudności rozpoznajemy w diagnozowaniu konkretnych zaburzeń mowy. I tak w zależności od występujących słyszalnych niedoskonałości mamy do czynienia np. z jąkaniem w przypadku zaburzeniem płynności oddychania, z możliwością wystąpienia dyzartrii, gdy powietrze jest kierowane na nieprawidłowy tor, co jest słyszalne w mowie jako nosowe zabarwienie głosu oraz zaburzenie artykulacji głosek. Oczywiście, w przypadku tej ostatniej powodem jest nade wszystko dysfunkcja aparatu wykonawczego współwystępująca z konkretnym uszkodzeniem różnych struktur obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jednakże w terapii najistotniejsza wydaje się praca z oddechem. Zatem zarówno tor oddechu, jak i płynność oraz jakość wpływają na zaburzenia mowy i warto podjąć głębszy namysł w terapii logopedycznej nad świadomym organizowaniem wymagającej cierpliwości i spokoju pracy z oddechem.

Od praktyki do koncepcji pracy z głosem

Gdy prowadzę warsztaty emisji głosu dla różnych grup zawodowych, połączone z kształceniem dykcji i recytacją, towarzyszy mi przekonanie o konieczności łączenia interesujących nas w niniejszym artykule dwóch obszarów wiedzy teoretyczno-praktycznej, co zresztą jest zgłaszane przez samych (neuro) logopedów. Przez wiele lat angażuję się w pracę z człowiekiem i towarzyszę mu w procesie rozwoju, w tym wypadku w zakresie jak najbardziej efektywnego wydawania dźwięków prowadzących do nawiązania komunikacji z drugim człowiekiem, czego efektem mogą być głębokie i satysfakcjonujące relacje międzyludzkie. Praktyka w tej dziedzinie doprowadziła mnie do zbudowania autorskiej koncepcji pracy z głosem, której zasadnicze elementy przedstawia niniejszy artykuł. Logopeda może odnaleźć tu wskazówki do pracy terapeutycznej, a pacjent zrozumie, jak ważną rolę odgrywa oddychanie, bo rzadko zdajemy sobie z tego sprawę i nie zastanawiamy się nad sposobem, w jaki oddychamy i czym to może skutkować.

Praca nad spowolnieniem i rytmizacją oddechu

Terapię wszelkich zaburzeń, w których istotną rolę odgrywa emisja, warto zacząć od ćwiczeń oddechowych, które będą stanowiły dobrą podstawę do dalszej pracy z indywidualnym przypadkiem. Ćwiczenia oddechowe mają na celu przede wszystkim zwolnienie oddechu oraz wydłużenie fazy wydechowej. Możemy posłużyć się w tym wypadku zarówno prostymi i ogólnodostępnymi ćwiczeniami oddechowymi (spokojny wydech przy skłonie w przód do dołu, powolne nabieranie oddechu przy wychodzeniu ze skłonu w górę i świadomej pracy przepony), jak i włączaniem podstawowych technik relaksacyjnych (trening Schultza, trening Jacobsona, wschód i zachód słońca). Celem jest przede wszystkim opanowanie oddechu i jego kontrola, polegająca na efektywnym zarządzaniu strumieniem powietrza. Ważne jest zarówno prowadzenie powietrza w określonym kierunku (na maskę), jak i skupianie go, by nie doszło do rozproszenia, a tym samym – niepotrzebnego ubytku, w wyniku czego tracimy siłę głosu, a także odpowiednią pozycję dźwięku przygotowywanego do artykulacji. Dzięki zastosowaniu proponowanych praktyk spowalniamy i rytmizujemy oddech, przenosimy siłę ciężkości z wysiłku na odpoczynek, z pracy górnego odcinka (oddech piersiowy z histerycznym podnoszeniem ramion i zachłystywaniem się) na dolny (przeponowy, ze spokojnym osadzeniem górnej części tułowia na mocno wspierających całość miednicy i nogach). Dodajmy, że częstokroć zaburzenia mowy współwystępują w sytuacjach stresowych, długotrwałych napięciach, do których redukcji przyczynia się systematyczna praca ze świadomym oddechem. Uspokojenie oddechu, wydłużenie poszczególnych jego faz, świadome przyglądanie się swojemu organizmowi, wsłuchiwanie się w oddech znacząco przyczynia się do poprawy emisji głosu.

Wyrabianie nawyku oddechu przeponowego

W przypadku niemożności mówienia świadomie podejmowana przez pacjenta praca z oddechem pod kontrolą logopedy odgrywa znaczącą rolę w pierwszym kontakcie z nim i na etapie początkowym terapii. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdy przyczyną był stres, napięcie, lęk itp., prawidłowy oddech jest początkiem procesu wychodzenia z choroby. Praca nad oddechem przeponowym, szczególnie w przypadku kobiet, może być żmudna i czasem wydawać się nieciekawa, lecz efekt jest widoczny dosyć szybko, co zgłaszają pacjenci już po dwóch, trzech sesjach. Do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy