Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

6 października 2017

NR 16 (Listopad 2016)

Metoda Tomatisa®– efektywna metoda wspomagająca uwagę słuchową

0 236

Zarówno dane literaturowe, jak i liczne spotkania z nauczycielami, logopedami, lekarzami i psychologami potwierdzają, że trudności w przetwarzaniu informacji słuchowej są poważnym utrudnieniem nie tylko w rozwoju umiejętności swobodnej komunikacji osób nimi dotkniętych, ale przede wszystkim w ich codziennym życiu. U podłoża tych trudności mogą leżeć istotne zaburzenia w przebiegu procesów uwagi słuchowej.

Czym jest tzw. uwaga słuchowa?

Według Alfreda Tomatisa, twórcy treningu słuchowego, słuchanie jest aktywnym procesem poznawczym, stosowanym w celu uczenia się i komunikowania Co bardzo istotne, proces ten powinien odbywać się bez żadnych zakłóceń w płaszczyźnie emocjonalnej. Innymi słowy, słuchanie kogoś oraz rozmowa z kimś powinna przebiegać „bez wysiłku”. Zgodnie z teorią Tomatisa, która znajduje potwierdzenie w praktyce, można dobrze słyszeć, ale w ogóle nie umieć słuchać. Słuch jest bowiem procesem biernym, zależnym od sprawnie działającego narządu słuchu. Słuchanie natomiast wymaga naszego wolicjonalnego zaangażowania.

W ocenie osób z grupy ryzyka zaburzeń uwagi słuchowej (np. dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci dysleksją, dysgrafią czy dysortografią) oprócz obiektywnych badań słuchu kluczowe są elementy mowy i języka. W przypadku oceny mowy interesuje nas płynność, intonacja, kontrola głosu oraz artykulacja. Podczas badania zdolności językowych zwracamy uwagę na elementy składniowe zdania, zakres słów, którymi posługuje się np. dziecko (tzw. leksykon), poprawność budowy w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy