Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wywiad miesiąca

24 września 2018

NR 27 (Wrzesień 2018)

Logopedia w literaturze – literatura w logopedii

0 1446

Wywiad z dr hab. Stanisławem Milewskim, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Katedry Logopedii UG, współredaktorem naukowym serii Logopedia XXI wieku.

Kiedy powstał pomysł na serię Logopedia XXI wieku? 

Pomysł utworzenia serii narodził się w trakcie redagowania tomu Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, który został wydany w 2012 r. przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (w serii Biblioteka Logopedy). Zastanawialiśmy się wtedy z Ewą Czaplewską, współredaktorką książki, czy nie warto stworzyć serii wydawniczej, która będzie prezentowała najnowsze trendy w logopedii XXI w. (stąd też wzięła się przyszła nazwa serii). Owocem tych rozmów w 2012 r. stał się tom, który otworzył nową serię: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki (red. nauk. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray). Potem pojawiły się kolejne.
Podczas prac koncepcyjnych nad serią od razu założyliśmy, że nie może ona prezentować dorobku tylko gdańskiego środowiska logopedycznego. Dlatego już na samym początku zaprosiliśmy do współpracy nad poszczególnymi tomami znakomitych naukowców i praktyków z najważniejszych ośrodków logopedycznych w Polsce, co przełożyło się bez wątpienia na wysoki poziom merytoryczny. Poszczególne monografie, zarówno autorskie, jak i zbiorowe, wydawane w serii Logopedia XXI wieku, zawierają syntezę omawianego problemu, dostarczają propozycji nowych narzędzi diagnostycznych i pokazują racjonalne, udokumentowane naukowo drogi terapii.

Co było inspiracją do powstania serii? 

Z pewnością jedną z istotniejszych inspiracji do powstania serii Logopedia XXI wieku była znakomita seria prac monograficznych Komunikacja językowa i jej zaburzenia, wydawana pod redakcją naukową prof. Stanisława Grabiasa. Tomem otwierającym serię wydawaną przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS była książka Przedmiot logopedii (1991), prezentująca materiały z ogólnopolskiego seminarium w Kazimierzu nad Wisłą. Na podkreślenie zasługuje fakt, że seria „Logopedia XXI wieku” od początku jej istnienia (2010) objęta jest patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, które w celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego serii wyznacza także wysokiej klasy ekspertów do recenzowania poszczególnych tomów.

POLECAMY

 Dotychczas powstało 13 tomów, a ile obecnie jest tworzonych i planowanych? 

Obecnie trwają prace wydawnicze nad kilkoma tomami:

  • W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red. nauk.), Gerontologopedia (książka ukaże się w październiku 2018).
  • A. Domagała, E. Sitek, Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej (jest już po recenzji wydawniczej – ukaże się na początku 2019).
  • M. Kielar-Turska, S. Milewski (red. nauk.), Język w biegu życia (aktualnie książka znajduje się na etapie recenzji wydawniczej, ukaże się w 2019).

W planach wydawniczych mamy także monografie: Józefa Parayskiego-Pomsty Nasze dziecko mówi. Rozważania o komunikacji dziecka oraz Stanisława Grabiasa Logopedia w perspektywie metanaukowej. Metodologia postępowania badawczego i terapeutycznego. Najpóźniej w roku 2020 powinien także ukazać się podręcznik Fonetyka polska w ujęciu teoretycznym i stosowanym.
A ile jeszcze powstanie? Autorzy, redaktorzy, czytelnicy i los pokażą.

Kto jest adresatem serii? 

Twórcy serii za główny cel postawili sobie usystematyzowanie wiedzy z zakresu logopedii oraz wskazanie najnowszych kierunków badań, także w dyscyplinach naukowych wspierających logopedię, które przyczyniają się do lepszego zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie zaburzeń w komunikowaniu się. W związku z tym w opracowaniu poszczególnych tomów z naszej serii biorą udział naukowcy i praktycy z najważniejszych polskich ośrodków logopedycznych, nie tylko jednak sami logopedzi, ale także wybitni lekarze, fizjoterapeuci, pedagodzy i psychologowie. Stąd też oprócz logopedów zawarte w poszczególnych tomach z serii Logopedia XXI wieku treści mogą zainteresować również językoznawców, psychologów, pedagogów, lekarzy, aktorów, a także inne osoby, którym ze względu na wykonywaną pracę bądź zainteresowania problematyka zaburzeń komunikowania się jest szczególnie bliska.

Skąd pomysły na poszczególne tomy? 

Z pewnością swego rodzaju podpowiedzią w tym zakresie jest doświadczenie zawodowe redaktorów naukowych serii oraz ich kontakt ze środowiskiem logopedycznym, które czasami sygnalizuje potrzebę ukazania się konkretnej monografii. Taką odpowiedzią wydawniczą na postulaty logopedów były np. tomy Surdologopedia (red. E. Muzyka-Furtak) i Logopedia artystyczna (red. B. Kamińska, S. Milewski).

Jaki jest sposób na autorów? 

Dla redaktorów naukowych serii w miarę komfortowa jest sytuacja w przypadku przygotowywania monografii autorskich. Zaakceptowanie przez wybitnego badacza naszego pomysłu na określoną monografię jest zwykle bardzo dobrym początkiem do powstania znakomitego pod względem merytorycznym tomu. Tak było np. w przypadku książki Mirosława Michalika Mózgowe porażenie dziecięce w teorii o praktyce logopedycznej (2015) czy przy pracy Edwarda Łuczyńskiego Wiedza o języku polskim dla logopedów (2016...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy