Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

29 września 2017

NR 13 (Maj 2016)

Tomatis Problemy dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I–III)

0 850

Okres wczesnoszkolny obejmował wcześniej okres od 7. do 10. roku życia dziecka. Obecnie, po reformie szkolnictwa, gdy pierwszoklasiści to 6- i 7-latki, można powiedzieć, iż obejmuje przedział w granicach wiekowych 6–10 lat. To dopiero początek przygody z systemem oświaty. Czas ten jest niezwykle ważny z punktu widzenia całej dalszej edukacji dziecka. Ogromne znaczenie ma to, czy świeżo upieczony uczeń polubi szkołę i edukację w ogóle, czy też będzie to dla niego przykry obowiązek. Kolejnym znaczącym aspektem jest opanowanie podstawowych umiejętności, takich jak pisanie, czytanie i liczenie. Ważną sferą w tym kontekście, często niedocenianą, jest sfera kontaktów społecznych; zarówno rówieśniczych, jak i relacji nauczyciel-uczeń, a także rodzic-dziecko.

W tym okresie życia dzieci chyba najbardziej zauważalne jest zróżnicowanie poziomu rozwoju, posiadanych kompetencji oraz nabytych umiejętności (Kamza 2014). Dzieci uczące się nawet w tej samej klasie mogą całkowicie różnić się sposobem funkcjonowania. Obecnie bardzo widoczne jest to głównie wśród klas pierwszych szkoły podstawowej, w których część dzieci stanowią sześciolatki, część zaś dzieci siedmioletnie.

POLECAMY

Projekt „Wyrównywanie szans – podnoszenie kompetencji dzieci z deficytami”, realizowany w ramach programu INNOWACJE SPOŁECZNE, współfinansowanego przez NCBiR (akronim SZANS, numer projektu IS-2/24, numer umowy IS-2/24/NCBR/2015) – skierowany został do rodziców dzieci klas I–III.

Realizacja projektu umożliwi zastosowanie terapii Tomatisa u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego i wprowadzenie autorskiego programu przygotowującego dzieci do nauczania języka angielskiego w klasach I–III szkoły podstawowej. Podniesienie kompetencji językowych u dzieci w tak młodym wieku jest bardzo istotne, dlatego celem projektu jest wypracowanie rozwiązania łączącego indywidualne lekcje z nauczycielem i ułożenie specjalnego programu terapeutycznego do metody Tomatisa. Te dwa elementy muszą być ze sobą kompatybilne. Program zostanie wypracowany w toku badań naukowych pod przewodnictwem prof. Ewy Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest Fundacja Aktywności Lokalnej, która prowadzi szeroką działalność społeczną w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży.

Terapie są realizowane w Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa w Poznaniu na os. Piastowskim – z uwagi na długoletnią współpracę tego ośrodka z instytucjami medycznymi, współuczestniczenie w badaniach naukowych i stały nadzór Komisji Bioetycznej. Wyniki skuteczności terapii prowadzonej w tej placówce są potwierdzone wynikami badań i subiektywnymi opiniami rodziców i specjalistów.

Wstępne informacje o projekcie, wraz z materiałami z zagadnieniami merytorycznymi dotyczącymi metody Tomatisa, otrzymali specjaliści, lekarze, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy. Pozwoliły one na trafne wytypowanie dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Obowiązujące kryteria przyjęcia: uczeń klasy I–III w roku szkolnym 2015/2016, zamieszkały w Wielkopolsce; stwierdzenie problemów koncentracji w powiązaniu z zaburzeniami analizy słuchowej, potwierdzone dokumentem wystawionym przez konsultanta metody Tomatisa (z dowolnego ośrodka funkcjonującego na terenie Polski); wypełnienie arkuszy ankietowych Uniwersytetu Medycznego; przedstawienie ewentualnej dokumentacji medycznej.

Dobór grupy dzieci do badań naukowych nastąpił poprzez weryfikację dokumentacji zgodnie z procedurami badań naukowych. Decydujący głos w doborze miał Uniwersytet Medyczny. Odnotowano większą liczbę chętnych niż przewidziano w projekcie, dlatego nastąpił dobór losowy docelowej grupy. Wcześniej jednak odrzucone zostały dzieci, które nie spełniały podstawowych kryteriów. Rodzice otrzymali informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do badań. Ostateczna lista osiemdziesięciu dzieci przyjętych po badaniach wstępnych została przedstawiona 1 września 2015 r.

Pomimo obowiązku nauki języka obcego już od pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I–III) w wymiarze dw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy