Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

8 września 2022

NR 51 (Wrzesień 2022)

Specyfika i potrzeby dzieci z zaburzeniami posturalnymi w kontekście terapii logopedycznej i pedagogicznej

0 406

Dokładne rozpoznanie potrzeb dzieci z zaburzeniami przetwarzania bodźców sensorycznych wymaga wnikliwej obserwacji oraz analizy ich zachowań. Zaburzenia mogą bowiem zakłócać rozwój mowy w różnych jej aspektach.

Specyfika dzieci z zaburzeniami przetwarzania bodźców sensorycznych jest bardzo zróżnicowana. Osoby te mogą przejawiać rozmaite zachowania czy reakcje adaptacyjne, stąd i ich potrzeby mogą być zdecydowanie odmienne.
Omawiane dysfunkcje mogą istnieć jako izolowane, klasyczne zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci zdrowych, w normie intelektualnej. Współtowarzyszyć mogą także dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, z niedokształceniem mowy o typie afazji, ze spektrum autyzmu, z niedosłuchem. Ich nasilenie jest różne – od lekkiego po znaczne – i obejmuje różne systemy. 
Znajomość zagadnienia, praw rozwojowych, wiedza na temat podłoża trudności daje szanse na efektywne, optymalne wsparcie i pomoc. Zatem wiedza dotycząca procesów przetwarzania sensorycznego, rodzaju zaburzeń, objawów, jakie im towarzyszą, pozwala na dobór optymalnych sposobów wsparcia dzieci ze szczególnym uwzględnieniem obszaru, jaki obejmuje terapia logopedyczna i pedagogiczna.
Strategie postępowania, dotyczące wsparcia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego – a szczególnie z zaburzeniami posturalnymi, ponieważ o nich tutaj mowa – warto wykorzystać w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy na różnych płaszczyznach (niedostatecznej rozdzielności ruchów, nieprawidłowości w dystrybucji napięcia mięśniowego, osłabionej stabilizacji, nieprawidłowych wzorców motorycznych).

POLECAMY

Jak integracja sensoryczna może wpłynąć na rozwój mowy?

Przetwarzanie bodźców sensorycznych jest złożonym procesem zachodzącym w ośrodkowym układzie nerwowym. Polega on na nieustannym rejestrowaniu, interpretowaniu i przetwarzaniu bodźców docierających przez różne układy zmysłowe. Według Jean Ayres, dzięki procesowi integracji sensorycznej mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznaje je, segreguje, interpretuje, integruje ze sobą, i ze wcześniejszymi doświadczeniami, generując odpowiednią do sytuacji reakcję (reakcję adaptacyjną).
Zmysły dotyku, propriocepcji, równowagi zaczynają funkcjonować bardzo wcześnie – już w życiu płodowym – i odgrywają ważną rolę w rozwoju sensoryczno-motorycznym w pierwszym okresie życia. Odgrywają również istotną rolę w rozwoju mowy. 
Zaburzenie przetwarzania sensorycznego to minimalne zaburzenia funkcji mózgu, polegające na ograniczonych umiejętnościach wykorzystywania otrzymanych...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy