Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

21 maja 2018

NR 25 (Maj 2018)

Neuroterapia a niedokształcenie mowy o typie afazji

643

Metoda neurofeedbacku jest obecnie bardzo popularna. Jej pozytywny wpływ na pacjentów dostrzegają specjaliści różnych dziedzin. Czy rzeczywiście jest to skuteczny sposób terapii? Czy neurofeedback może pomóc w pracy z dziećmi afatycznymi?

Geneza neurofeedbacku

Neurofeedback jest metodą znaną i stosowaną od lat 60. XX w. Początkowo treningom byli poddawani zdrowi, młodzi mężczyźni z ośrodka NASA w USA w celu zwiększenia ich reaktywności i skuteczności w podejmowaniu decyzji w ekstremalnie trudnych warunkach.

POLECAMY

Ponieważ zauważono, że treningi miały pozytywne oddziaływanie na wiele aspektów funkcjonowania pilotów, po serii doświadczeń na kotach chorujących na epilepsję zdecydowano się zastosować omawianą metodę w przypadkach osób z padaczką. Dobre efekty doprowadziły do dalszych badań i coraz szerszego zastosowania neurofeedbacku u dzieci i dorosłych.

Od początku XXI w. metoda ta jest szerzej znana i propagowana w Polsce. Obecnie to jedna z alternatywnych metod pomocy, która uzyskała popularność i cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców dzieci będących pod opieką poradni oraz innych instytucji edukacyjnych. Zachęcają do jej stosowania psychologowie, pedagodzy, logopedzi, widząc pozytywny wpływ neurofeedbacku na swoich podopiecznych. 

Podczas mojej 12-letniej praktyki w charakterze neuroterapeuty w poradni psychologiczno-pedagogicznej świadczyłam pomoc ok. 600 pacjentom w wieku od 6 do 20 lat. Prowadziłam terapię również z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym – z niedokształceniem mowy o typie afazji, czasem też z niepłynnością mowy czy wadami wymowy. 

Czas trwania terapii

W zależności od zgłaszanej dolegliwości i jej złożoności czas trwania terapii jest zróżnicowany. W przypadku bardziej złożonych rozwojowych deficytów, czyli np. niedokształcenia mowy o typie afazji, należy liczyć się z terapią długoterminową, sięgającą ok. 80 spotkań lub więcej, prowadzonych systematycznie i regularnie. 
Nie można przypisywać stałej liczby godzin do czasu trwania terapii konkretnych zaburzeń, ponieważ są to procesy zindywidualizowane. Trudno je ujmować statystycznie, oczekując takich samych efektów u różnych osób zgłaszających się z podobnymi problemami. Trudno też jest wyciągać daleko idące wnioski dotyczące efektów terapii, np. dzieci afatycznych, bez prowadzenia badań naukowych, a takich opracowań brakuje. Wnioski, jakie mogę wyciągać, wypływają jedynie z mojego własnego doświadczenia.

Wpływ neurofedbacku na dzieci afatyczne

Jakie pozytywne zmiany można dostrzec u dzieci afatycznych, obserwując je w trakcie procesu terapeutycznego i po jego zakończeniu? Rodzice dzieci poddawanych terapii oraz same dzieci w niej uczestniczące zgłaszają zauważalną poprawę pamięci i koncentracji uwagi, co może skutkować lepszą organizacją pracy.

Dotyczy to zarówno jakości wykonywania zadań, jak i skrócenia czasu przeznaczonego na ich wykonanie. W przypadku dzieci i młodzieży uczącej się przekłada się to na lepsze funkcjonowanie w szkole. Wpływa to z kolei na podniesienie samooceny – lepiej sobie radzę, mam lepsze oceny, wkładając w swoją pracę mniej wysiłku zaczynam odnosić sukcesy, ponieważ m.in. poprawił się proces uczenia się i zapamiętywania. 

W efekcie nierzadko pozycja w grupie rówieśniczej zmienia się na korzystniejszą, co z kolei wpływa na podbudowanie pewności siebie i poprawę samopoczucia. 

Poprawa koncentracji uwagi, uzyskana w procesie neuroterapii, wpływa także na reakcje osób trenowanych. Są one szybsze oraz bardziej trafne i celne, co może przekładać się pośrednio na produkcję mowy. 

Rodzice dzieci poddawanych terapii oraz same dzieci w niej uczestniczące zgłaszają zauważalną poprawę pamięci i koncentracji uwagi, co może skutkować lepszą organizacją pracy.

Często po serii neurofeedbacku odczuwany jest wzrost kreatywności, co może przekładać się na podejmowanie lepszych decyzji i dokonywanie lepszych wyborów. 

M...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy