Dołącz do czytelników
Brak wyników

Logotomy w służbie laryngektomowanym

Artykuły z czasopisma | 26 września 2017 | NR 10
739

Przy tworzeniu głosu zastępczego u osób bez krtani niezbędne są: powietrze wprowadzone do przełyku i dobrze wyćwiczone mięśnie przełyku. W technice tworzenia głosu podczas artykulacji poszczególnych głosek alfabetu niezmiernie przydatna okazuje się prosta technika logotomów.

POLECAMY

W rehabilitacji głosu i mowy laryngektomowanych, a konkretnie przy tworzeniu głosu zastępczego, najważniejszą rolę odgrywają: powietrze wprowadzone do przełyku (jako czynnik sprawczy, tj. powodujący przy odpowiednim ciśnieniu drgania ust przełyku) oraz świetnie wyćwiczone mięśnie przełyku. W celu utworzenia głosu podczas artykulacji poszczególnych głosek alfabetu, wystarczy użyć logotomów. To bardzo proste działanie jest wynikiem analiz setek nagrań głosów pacjentów, które w ciągu bez mała 30 lat pracy z nimi dały podstawę do opracowania metody tworzenia głosu.

Logotom (logatom) jest to zlepek sylab nieposiadajacy waloru semantycznego.

Tworzymy logotomy jedno- i wielosylabowe, umieszczając w sąsiedztwie bezpośrednim oraz pośrednim ćwiczonej głoski inne głoski o cechach dystynktywnych, pozwalających na wygenerowanie głosu podczas artykulacji głoski ćwiczonej w danym logotomie.

Ważne jest sąsiedztwo przed i za ćwiczoną głoską. Do każdej realizowanej głoski pasuje sąsiedztwo innych głosek tylko ją tworzących. W myśl tych zasad powstał „alfabet logotomów” jako proste narzędzie do tworzenia głosu podczas artykulacji każdej głoski.

Skuteczność techniki potwierdzono badaniami w Katedrze Wibroakustyki AGH w Krakowie. Zrozumiałość mowy zastępczej oceniono w przedziale 68–87%. Określono także odległość mowy zastępczej od mowy wytwarzanej przez krtań.

Przykłady logotomów

Głoska cz:

  • tokoczko, takaczka, tekeczke, tykyczky, tukuczku…
  • capaczka, copoczko, cepeczke , cypyczky, cupuczku…
  • katakaczka, kotokoczko, ketekeczke, kytykyczky, kutukuczku…
  • ciotoczko, cieteczke, ciataczka, cityczky, ciutuczku…
  • taczka, teczke, toczko, tyczky, tuczku…

Głoska ś:

  • potośko, pataśka, peteśke...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy