Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla pacjenta z afazją z zaburzeniami rozumienia

Scenariusze | Joanna Zembrzuska | 29 września 2017 | NR 13
151

Scenariusz 2: Przygotowanie pacjenta do słuchania mowy