Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

12 października 2017

NR 18 (Marzec 2017)

Ćwiczenia oddechowe w terapii mowy rozszczepowej

623

W pracy z dzieckiem z rozszczepem podniebienia, niezależnie od tego, na jakim etapie naprawy warunków anatomicznych znajduje się ono, należy stosować ćwiczenia oddechowe. Warto pamiętać, aby trening oddechowy, podobnie jak cała terapia logopedyczna, prowadzony był na miarę aktualnych możliwości pacjenta i przez szereg lat. Dzięki pracy nad prawidłowym oddychaniem jest szansa na ukształtowanie się dobrej fonacji i artykulacji.

Korelacja ćwiczeń oddechowych z wywoływaniem samogłosek

Istotne jest, aby ćwiczenia oddechowe jako grupa ćwiczeń wstępnych, obok ćwiczeń fonacyjnych, słuchowych i usprawniających aparat artykulacyjny (Banaszkiewicz 2016), mogły być skorelowane z wywoływaniem samogłosek ustnych. Wywoływanie tychże głosek rozpoczyna się, gdy dziecko potrafi wydychać powietrze przez usta (Wiśniewska 2005). W przypadku dzieci rozszczepowych zaburzenia oddechu manifestują się brakiem świadomego kierowania prądem powietrza wdychanego i wydychanego, co jest uwarunkowane wadliwą budową anatomiczną narządów artykulacyjnych.

Uświadomienie dziecku przepływu powietrza podczas oddychania

Pierwszym etapem pracy jest uświadomienie dziecku przepływu powietrza przez usta i nos oraz sposobów realizacji tego zadania. Prosimy zatem dziecko, aby:

 • wdychało i wydychało powietrze przez nos przy złączonych wargach,
 • wdychało i wydychało powietrze przez nos przy złączonych wargach i zaciśniętej najpierw jednej, a potem drugiej dziurce od nosa,
 • wdychało i wydychało powietrze przez szeroko otwarte usta (przy lekko zaciśniętych skrzydełkach nosa),
 • wdychało powietrze przez usta (przy zaciśniętych skrzydełkach nosa), a wydychało przez nos (przy złączonych wargach),
 • wdychało powietrze przez nos, a wydychało przez usta (przy zaciśniętych skrzydełkach nosa w pierwszym powtórzeniu i zwolnieniu ich zaciśnięcia w kolejnych powtórzeniach).

Dzieci z rozszczepem często oddychają przez usta (co powoduje wysychanie błony śluzowej i prowadzi do infekcji), stąd istotne jest prowadzenie ćwiczeń w kierunku wykształcenia nawyku pobierania wdechu przez nos, a wydechu – przez usta (por. Jastrzębowska G., Kukała M.,1999, s.483).

Utrwalanie toru przeponowego

Kolejne ćwiczenia oddechowe dotyczą toru przeponowego. Oddychanie tym sposobem jest najkorzystniejsze nie tylko dla zdrowia, ale też dla tworzenia głosu. Polega ono na dostarczaniu powietrza do jak najgłębszych partii płuc poprzez obniżenie przepony. Uwypuklają się przy tym powłoki brzuszne, a dolna część klatki piersiowej powiększa swoją objętość.

Prosimy dziecko, aby w pozycji leżącej (na plecach):

 • swobodnie wdychało przez nos i wydychało przez usta (pilnujemy, aby podczas wydechu powietrze nie uciekało przez nos),
 • swobodnie wdychało powietrze z zamkniętymi oczami (myśląc o wąchaniu kwiatów lub innych przyjemnych zapachów), a swobodnie wydychało przez usta,
 • swobodnie wdychało i wydychało powietrze, utrzymując dłoń na swoim brzuchu dla sprawdzenia, czy brzuszek „rośnie” przy wdechu i czy „maleje” przy wydechu,
 • długo wdychało przez nos, chłonąc przyjemny zapach, i długo wydychało przez usta,
 • wdychało powietrze przez nos, licząc do 5, a wydychało przez usta, także licząc do 5,
 • co jakiś czas ziewnęło i wypuściło nabrane powietrze przez usta,
 • wdychało i wydychało powietrze poprzez słomkę utrzymywaną w ustach.

Podczas tych ćwiczeń można kontrolować ruchy przepony poprzez obserwację uwypuklających się powłok brzusznych. Można też położyć płaską dłoń na brzuchu dziecka, fizycznie odczuwając i kontrolując ten proces.

Ćwiczenia wydechu

Ćwiczenia wydechu zawsze powinny się rozpoczynać prawidłowym wdechem. Poprawny wdech jest niesłyszalny, swobodny, spokojny, głęboki, nieraptowny, z obniżeniem, czyli użyciem przepony, a w przypadku dzieci z rozszczepem koniecznie pobierany przez nos.

Prosimy dziecko, aby w pozycji stojącej zdmuchiwało (przez usta):

 • lekkie piłeczki, np. styropianowe lub pingpongowe,
 • skrawki materiału,
 • kulki z waty,
 • skrawki papieru,
 • piórka,
 • płomień świecy,
 • łódki papierowe postawione na wodzie.

Powyższe ćwiczenia warto ujmować w osnowę historyjek, bajek, zabaw, zawodów sportowych czy konkursów – po to, aby trening stał się częścią zabawy. Dziecko może również ćwiczyć wydech, włączając jednocześnie wyobraźnię poprzez:

 • dmuchanie na zmarznięte ręce,
 • studzenie oddechem gorącej zupy bądź herbaty,
 • dmuchanie na zamarzniętą szybę,
 • udawanie zdyszanego psa (krótkie i szybkie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy