Dołącz do czytelników
Brak wyników

Biofeedback w logopedii

Artykuły z czasopisma | 22 września 2017 | NR 7
590

Logopedia to nauka interdyscyplinarna, która wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, neurobiologii, lingwistyki i medycyny. Terapeuci mowy coraz częściej sięgają po nowatorskie, atrakcyjne i skuteczne metody pracy z pacjentami.

Terapia Biofeedback uczy świadomego sterowania czynnością bioelektryczną mózgu, pomaga wypracować umiejętność samoregulacji, usprawnia funkcjonowanie jednostki.

POLECAMY

Nowatorska metoda, jaką jest EEG-Biofeedback, daje wiele korzyści: wzrost IQ, poprawę koncentracji, zwiększenie możliwości poznawczych dziecka, wyhamowanie lub redukcję wielu zaburzeń, poprawę wyników w nauce, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji, rozwój zdolności językowych, sportowych i matematycznych, wyciszenie negatywnych emocji. Pomaga też radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Historia tej metody sięga lat 60. XX wieku, kiedy to japoński imigrant, dr J. Kamiya, po raz pierwszy zastosował w praktyce klinicznej mechanizm sprzężenia zwrotnego (feed back), dzięki któremu wykazał, że możliwe jest nauczenie się świadomego kierowania aktywnością mózgu. Rozkwit badań nad tą metodą związany jest z pracami Amerykanina, prof. M.B. Stermana, który potwierdził skuteczność treningu SMR w leczeniu padaczki, podobne obserwacje niejako „przy okazji” odnotował w przypadku nadpobudliwości psychoruchowej. Kolejne lata przynoszą dalsze „odkrycia” pozytywnego oddziaływania EEG-Biofeedback na wiele innych przypadłości.

Adresat terapii

Biofeedback ma dwukierunkowe zastosowanie. Pierwszym jest aspekt edukacyjno-treningowy, dedykowany osobom zdrowym, pragnącym zwiększyć możliwości swojego mózgu, by sprawniej działać, więcej osiągać, a tym samym poprawić jakość życia. W tej grupie pacjentów znajdą się uczniowie chcący zoptymalizować sprawność w nauce, poprawić pamięć, koncentrację uwagi, podnieść samoocenę. Korzyści z treningów wyniosą także sportowcy, osoby pracujące twórczo, zmagające się ze stresem. Metoda ta pozwoli rozwinąć kreatywność, usprawnić motorykę, rozładować napięcie emocjonalne, podnieść IQ – zgodnie z powiedzeniem „dla każdego coś dobrego”.
Drugi kierunek – terapeutyczny ma bardzo szerokie spektrum oddziaływań. Zastosowany może być w każdej grupie wiekowej przy niwelowaniu objawów nadpobudliwości psychoruchowej, dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, dysgrafii, MPD, autyzmie, zespole Aspergera. Dobre efekty oddziaływań obserwuje się u osób z przewlekłymi bólami głowy, migrenami, padaczką, po urazie czaszki lub udarze mózgu, depresją, zaburzeniami lękowymi, w terapii tików i zespołu Touretta, w zaburzeniach odżywiania: bulimii, anoreksji, a także wspomagająco w zaburzeniach mowy: jąkaniu, afazji, dysartrii.

Procedury postępowania przed podjęciem terapii

Przed przystąpieniem do pracy metodą EEG-Biofeedback należy przede wszystkim zebrać informacje dotyczące medycznych i psychologicznych symptomów, przyjmowanych leków, prowadzonych równolegle terapii oraz dokonać analizy dokumentacji. Niezbędne jest wykonanie obiektywnej diagnozy za pomocą np. EEG oraz konsultacja neurologiczna, która winna zawierać dane m.in. dotyczące dominacji półkuli mózgowej, braku przeciwskazań do podjęcia terapii, ewentualnych wskazówek do jej prowadzenia. Zaleca się ponadto stosowanie procedur diagnostycznych, np. wykonanie testów neuropsychologicznych, a także ścisłą współpracę z innymi specjalistami z zakresu opieki zdrowotnej.

Pacjent (bądź rodzic, opiekun) powinien być poinformowany o przewidywanym czasie terapii, o rzadko występujących skutkach ubocznych, takich jak ból głowy, uczucie zmęczenia, lęk, a także winien mieć świadomość konieczności zgłaszania jakichkolwiek skutków ubocznych terapeucie.

Przebieg treningu

Na głowie pacjenta terapeuta umieszcza elektrody, za pomocą których dokonuje rejestracji fal mózgowych wzmacnianych przez komputer przetwarzający sygnał i przekazujący sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne – to informacja świadcząca o tym, jakie fale mózgowe przetwarzają obraz w danym momencie. W trakcie terapii pacjent kieruje grą wyłącznie dzięki pracy swojego mózgu, co zostaje zapisane graficznie. Możliwość wygrywania i przegrywania uczy mózg rozpoznawania praw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy