Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autystyczne realia czyli jak wygląda pomoc?
Rozmowa z prof. Tomaszem Wolańczykiem

Artykuły z czasopisma | 7 listopada 2014 | NR 4
0 43

Szacuje się, że w Polsce obecnie dotkniętych zaburzeniami ASD jest ponad 45 tys. osób. Oferta pomocy terapeutycznej dla dzieci autystycznych jest niewystarczająca, począwszy od liczby poradni dla dzieci i ośrodków terapeutycznych, po liczbę specjalistów, w tym lekarzy psychiatrów dziecięcych i młodzieżowych.

Autyzm diagnozowany jest przez lekarza psychiatrę, w warunkach polskich także neurologa dziecięcego. Jak Pan ocenia dostęp do konsultacji u specjalisty psychiatrii dziecięcej?

Spektrum zaburzeń autystycznych stanowi rosnący problem społeczny. Niestety, oferta terapeutyczna jest zdecydowanie niewystarczająca ­– zbyt mało jest poradni dla dzieci autystycznych. Składa się na to wiele czynników, takich jak: trudność pracy z dzieckiem autystycznym, ograniczony dostęp do kształcenia w zakresie terapii autyzmu (wymaga znacznych nakładów finansowych), a także niska opłacalność, a w zasadzie deficytowość lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Problemy dotyczą zarówno możliwości uzyskania świadczeń, jak potem ich ciągłości. Osobnym problemem jest też charakter udzielanej pomocy. Wedle mojej wiedzy nie planuje się powstania  nowych poradni w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Większość działających ośrodków prowadzą organizacje pozarządowe. 

POLECAMY

Nie ma żadnej poradni dla dzieci autystycznych w województwach np. kujawsko-pomorskim, opolskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubuskim. Mało jest także ośrodków terapeutycznych zapewniających codzienną opiekę (oddziały dzienne, przedszkola terapeutyczne).

Znaczna część dzieci autystycznych pozbawiona jest pomocy terapeutycznej ze względu na odległość miejsca zamieszkania od miejsca udzielania świadczeń. 

Jaki jest czas oczekiwania na wizytę?

Czas oczekiwania na wizytę diagnostyczną jest różny, w zależności od województwa (ale także renomy ośrodka). Najczęściej jest on krótszy w poradniach oferujących porady diagnostyczne i kompleksowo-konsultacyjne dla osób z autyzmem dziecięcym niż w ośrodkach oferujących programy terapeutyczno-rehabilitacyjne. Na pierwszą wizytę w Szczecinie czeka się miesiąc, 3 miesiące – w Gdańsku i Warszawie (konsultacje dla dzieci do 18. miesiąca życia), 3 lata – dla dzieci powyżej 3. roku życia w Warszawie.

Czy w Polsce nadal jest zbyt mało lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży?

Sytuacja jest nieco lepsza niż w latach ubiegłych. W Polsce obecnie jest ok. 310 psychiatrów dzieci i młodzieży. Jednak nie wszyscy są zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w systemie publicznej służby zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (Child and adolescent mental health policies and plans. Mental health policy and service guidance package, WHO 2005), w kraju o średnim poziomie dochodów, takim jak Polska, liczba psychiatrów dziecięcych powinna wynosić 10 na 100 tys. dzieci i młodzieży, natomiast psychologów zatrudnionych w opiece psychiatrycznej dla tej grupy – 16 na 100 tys. Oznacza to, że powinno być 700 lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, a Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce zakłada jednego psychiatrę dziecięcego na 100 tys. ludności (czyli ok. 390 czynnych zawodowo psychiatrów dziecięcych). Jak widać, liczby te znacząco się różnią. W Polsce odsetek dzieci i młodzieży wymagających pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego wynosi w populacji ogólnej około 9%. Oznacza to, że jest to 630 tys. dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Zauważalna jest niewielka tendencja wzrostowa, zwłaszcza w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju (w tym spektrum zaburzeń autystycznych) oraz zaburzeń zachowania – zwłaszcza wśród dziewcząt.

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy