Każde dziecko ma prawo do bycia w realnym świecie swojej rodziny

Wywiad miesiąca

Rozmowa z prof. zw. dr hab. Jagodą Cieszyńską-Rożek o przyczynach, symptomach społecznych oraz terapeutycznych stereotypach zaburzeń autystycznych

Jest pani profesor psychologiem oraz logopedą, terapeutą z długoletnim stażem i ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi, m.in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ostatnie lata pokazują, że autyzm dotyka coraz większej liczby dzieci. Jak pani profesor sądzi – co może być tego przyczyną? 

POLECAMY

Z naukowego punktu widzenia nie można na to ważne pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Mimo wyników badań neuroobrazowania mózgu, pokazujących odmienności strukturalne i funkcjonalne w aktywności mózgu osób z zaburzeniami autystycznymi, nasza wiedza nie jest jeszcze pełna. Wynika to z faktu, że badania prowadzone są przede wszystkim z udziałem dzieci starszych i osób dorosłych, u których utrwalone schematy zachowań doprowadziły do trwałych zmian organicznych. Dane eksperymentalne potwierdziły odmienności w wielkości jądra migdałowatego, spoidła wielkiego (ciała modzelowatego), aktywności pól czołowych oraz pasm grzbietowego i brzusznego odchodzących od kory wzrokowej. Tak więc możemy powiedzieć, że odmiennie ukształtowane struktury generują zachowania nieneurotypowe. To jednak zbyt mało...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI