Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z...

22 maja 2020

NR 37 (Maj 2020)

Dom To Uczucie™

0 606

Czym jest metoda SPECAL™ oraz na czym polegają warsztaty dla opiekunów, rodzin i specjalistów zaangażowanych w opiekę osób z demencją? W jaki sposób wykorzystywać techniki kształtujące umiejętność terapeutycznego podejścia do demencji oraz komunikacji skoncentrowanej na osobie?

Opieka nad chorym z demencją

Zarówno rodzina, jak i profesjonalni opiekunowie oraz różni specjaliści czy terapeuci, zaangażowani w życie pacjenta, zmagają się ze specyficznymi wymaganiami opieki nad osobami z demencją. Źródłem problemów są trudności w komunikacji, będące podstawowym efektem otępienia. Niemożność efektywnego porozumiewania się z osobami żyjącymi z demencją powoduje stres wśród ich rodzin, opiekunów oraz otoczenia. Kiedy osoby chore nie mogą komunikować swoich potrzeb, często wyrażają to poprzez szereg problematycznych zachowań, w tym ciągle powtarzane frazy, wycofanie się i agresję.

Komunikacja skoncentrowana na osobie w opiece nad pacjentami z demencją

Nowa kultura opieki nad osobami z demencją zachęca opiekunów do zajęcia refleksyjnej postawy wobec podopiecznych, co stanowi wyzwanie dla większości. Z reguły opiekunowie – czy to rodzinni, czy profesjonalni – nie mają specjalistycznego szkolenia w zakresie demencji.
Zindywidualizowana komunikacja w zakresie opieki nad osobami z demencją jest kluczową umiejętnością, która może być trudna do nauczenia przez opiekunów, szczególnie gdy nie rozumieją oni demencji jako niepełnosprawności.
Z własnych doświadczeń praktykującej opiekunki wiem, że szkolenie w zakresie wymiany informacji w demencji pomaga w rozwoju nowych umiejętności i umożliwia usprawnienie komunikacji z chorym. Lepsza komunikacja z osobą żyjącą z demencją przynosi poprawę samopoczucia zarówno tej osobie, jak i jej opiekunom, najbliższej rodzinie oraz terapeutom zaangażowanym w opiekę.
Wyjątkowe techniki komunikacji oraz specjalistyczne narzędzia pracy, są kluczowe w podejściach terapeutycznych do demencji.

POLECAMY

Jakościowe badanie stosowania metody SPECAL™

Podczas mojej wieloletniej już praktyki profesjonalnej opiekunki osób z demencją w Wielkiej Brytanii przetestowałam różne techniki komunikacji oraz specjalistyczne podejścia pomocne we wspieraniu opieki skoncentrowanej na osobie. Innowacyjną metodę komunikacji w demencji o nazwie SPECAL™ (ang. Specialized Early Care for Alzheimer’s) praktykuję jako pracownik opieki domowej od 2011 roku.
Twórcą Metody SPECAL™ jest Penny Garner (1996), która prowadzi organizację charytatywną o nazwie Contented Dementia Trust w brytyjskim hrabstwie Oxfordshire. Metoda SPECAL™ to przyczynianie się do dobrego samopoczucia podopiecznego z demencją poprzez modyfikację technik komunikacji. Opiekun przyjmuje postawę ochronną, empatyczną i uspokajającą, a jego podejście jest poparte refleksją.
Z doświadczeń własnej praktyki wiem, że podopieczni pod wpływem stosowania przez opiekunów Specialized Early Care for Alzheimer’s wykazują lepsze samopoczucie i spokojniejsze zachowanie.
Jedną z moich głównych podopiecznych była Anna (imię zmienione), którą opiekowałam się przez dwa lata. Kiedy w marcu 2012 r. poznałam Annę, miała ona 62 lata i zaawansowaną już chorobę Alzheimera, miała również zdesperowanego opiekuna rodzinnego – męża Davida.
Zarówno David, jak i ja byliśmy wówczas po wieloletnich doświadczeniach błądzenia w świecie demencji. Mieliśmy świadomość, że „normalna” komunikacja z jego żoną na tym etapie nic nie wniesie. Przekonani o skuteczności metody SPECAL™, wprowadzaliśmy jej zasady w życie codzienne z Anną.
Wspólnymi siłami zaczęliśmy dostosowywać sposób naszej komunikacji z Anną do jej kondycji. Dodatkowo opracowaliśmy plan opieki 24-godzinnej o nazwie „Ann’s Perfect Day”, gdzie uwzględniliśmy szereg technik werbalnych i niewerbalnych, pomocnych w wykonywaniu codziennych czynności.
Już w 2013 r., zafascynowana niesamowitymi rezultatami poprawy jakości życia swojej podopiecznej, wzięłam udział w projekcie brytyjskiej badacz z Oxford Brookes University, Rhondy Riachi. Na potrzeby swojej pracy dyplomowej przeprowadzała ona badania nad wpływem technik komunikacyjnych na interakcje pracowników opieki osób z demencją. Jej jakościowe badanie stosowania metody SPECAL™ przez pracowników opieki w Wielkiej Brytanii, w którym wzięłam udział, wykazało, że użycie SPECAL™ pomogło utrzymać dobre samopoczucie podopiecznych lub je poprawić.
Według ustaleń Rhondy Riachi, Metoda SPECAL™ w praktyce powodowała, że chorzy utrzymywani byli w pozytywnym nastroju. Innowacyjna technika komunikacji pozwalała na budowanie zaufania, powodowała również zachowanie osobowości chorego.
Z wielką pasją próbuję przekazać zdobyte doświadczenia oraz wiedzę rodzinom żyjącym z demencją w Polsce. To właśnie z myślą o nich stworzyłam warsztaty „Dom To Uczucie”.

Dom To UczucieTM – cykl czterech warsztatów

Dom To UczucieTM, czyli warsztaty, które stworzyłam w Polsce, to cykl czterech spotkań z opiekunami, rodziną oraz terapeutami osób żyjących z demencją. Podczas spotkań grupowych praktykujemy niezbędne techniki komunikacji w opiece nad chorymi na demencję. Techniki te mają na celu u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy