Autor: Weronika Sieniawska

Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycz- nej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Neurologopeda w Klinice Neonatologii (Oddział Intensywnej Terapii Noworodka oraz Oddział Patologii Noworodka), konsultant na oddziałach pediatrycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Właścicielka Neurologopedycznej Rehabilitacji Neonatologicz- no-Pediatrycznej, działającej na terenie Trójmiasta. Wykładowca akademicki na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Gdańskim. Przewodnicząca Naukowego Koła Logopedów w latach 2017–2019. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neurologopedycznej noworodków, niemowląt i małych dzieci.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Czynniki wpływające na rozwój mowy w kontekście wcześniactwa

Wcześniaki mierzą się z problemami wynikającymi z niedojrzałości narządów i funkcji. Autorka omawia specyfikę tych trudności i wskazuje na ich konsekwencje, które mogą mieć wpływ również na późniejsze trudności z nabywaniem mowy.

Czytaj więcej

Zakres wczesnej interwencji neurologopedycznej u niemowląt z rozszczepem w pierwszym półroczu życia

Autorka określa zadania logopedy w opiece nad dzieckiem z rozszczepem w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Przedstawia strategie dotyczące karmienia, a także terapii blizny pooperacyjnej. Na koniec formułuje zalecenia w zakresie słuchu i mowy dziecka.

Czytaj więcej

Strategie neurologopedyczne w przypadku asymetrii twarzy u noworodków i niemowląt

Ludzka twarz, z natury, nie jest idealnie symetryczna. Subtelne dysproporcje występują u każdego człowieka – najprawdopodobniej jest to wynik równoważenia się tkanek kostnej i miękkiej podczas intensywnego wzrostu (asymetria strukturalna). Już nawet od ok. 10. tygodnia życia płodowego obserwuje się dominację jednej ze stron i asymetrię w motoryce (asymetria funkcjonalna). Problematyczną natomiast okazuje się sytuacja, w której asymetria jest bardzo widoczna (kwestie estetyczne) oraz gdy różnice funkcjonalne lewej i prawej strony uniemożliwiają bądź utrudniają wykonywanie podstawowych czynności fizjologicznych.

Czytaj więcej