Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Magdalena Leszczuk-Rugała

Neurologopeda dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie pracuje w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu jako neurologopeda. Główne zainteresowania dotyczą afazji dziecięcej, autyzmu wczesnodziecięcego, SLI, diagnozowania różnych zaburzeń językowych dzieci, integracji bilateralnej, zaburzeń więzi dzieci adoptowanych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedycznego i Polskiego Związku Logopedów.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz