Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Alina Siemianowska-Bloch

Logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii i surdologopedii. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi niewidomymi, słabowidzącymi i głuchoniewidomymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 (SOSW) dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Prowadzi również prywatny gabinet neurologopedyczny. Ponadto jest wykładowcą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz prowadzi szkolenia, głównie na temat rehabilitacji logopedycznej osób z objawami mózgowego porażenia dziecięcego. Autorka zestawów edukacyjnych Rozśpiewane głoski, a także stymulatora wzrokowo słuchowo-czuciowego – urządzenia stymulującego zmysły wzroku, słuchu i dotyku.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz