Autor: Hanna Wawrzyniak

Pedagożka, neurologopedka, specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutka metody Warnkego®, terapeutka metody Instrumental Enrichment.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Terapia komunikacji językowej dziecka z autyzmem – studium przypadku

Różnorodne zaburzenia mowy, zarówno specyficzne, jak i towarzyszące innym zaburzeniom rozwoju psychoruchowego, wymagają od logopedów stałego rozwijania umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych. Zaprezentowana analiza literatury poświęconej dzieciom z autyzmem, opis zaburzeń rozwojowych dziecka z autyzmem, przytoczenie teoretycznych podstaw dotyczących powyższego problemu oraz indywidualnego programu terapii logopedycznej powinny okazać się pomocne w podejmowanych oddziaływaniach diagnostyczno-terapeutycznych.

Czytaj więcej