Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Maria Hortis-Dzierzbicka

Dr hab. n. med., laryngolog i foniatra, profesor Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego i kierownik nowotworzonego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Wad Twarzoczaszki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. W latach 1996-2013 członek i okresowo koordynator wielospecjalistycznego zespołu, zajmującego się leczeniem dzieci z wadą rozszczepową twarzy, kierownik Pracowni Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych w Instytucie Matki I Dziecka w Warszawie, współtwórczyni Eurocran Speech Project, członek Clispi Project, Eurocleft Researchnet, European Cleft Organisation. Wprowadziła na grunt polski wideoendoskopię jako podstawę oceny anatomicznej i czynnościowej zaburzeń rezonansu mowy u pacjentów urodzonych w rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Jest autorką kilkudziesięciu prac z tej dziedziny, publikowanych w renomowanych pismach anglo- i polskojęzycznych i publikacjach książkowych oraz około 150 doniesień i wykładów na zaproszenie z dziedziny wad twarzoczaszki, wygłaszanych na konferencjach ogólnokrajowych, europejskich i światowych. europejskich i światowych.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz