Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Magdalena Bochenek-Szczepanik

Lekarz, obecnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia przygotowującego do certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego. Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, w szczególności zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń odżywiania, zaburzeń tikowych, całościowych zaburzeń rozwoju.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz