Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Krystyna Rymarczyk

Dr hab. prof. SWPS; Profesor Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego SWPS w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia powstawania reakcji mimicznych, mózgowej organizacji procesów emocjonalnych. W tym obszarze prowadzi badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i elektromiografii powierzchniowej mięśni twarzy (EMG). Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu zarówno neuronauki społecznej, jak i psychologii. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, mózgowym podłożem zaburzeń neurorozwojowych oraz mechanizmami plastyczności mózgowej i tej tematyce także poświęca swoje publikacje. Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz