Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Karolina Pernal

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, filolog polski, logopeda. Prowadzi terapię dzieci zagrożonych dysleksją, dyslektycznych, z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy i zaburzeniami słuchu, stymulację rozwojową dzieci zdrowych, a także zajęcia grupowe dla czterolatków, obejmujące naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Pracuje według założeń metody krakowskiej w Fundacji 21 w Krośnie.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz