Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Iwona Kaproń-Charzyńska

Językoznawca, logopeda, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, sekretarz redakcji czasopisma „Linguistica Copernicana”. Jej zainteresowania badawcze obejmują leksykę współczesnej polszczyzny, morfologię, pragmatykę, stylistykę, kulturę języka oraz problemy z zakresu teorii języka i metodologii badań językoznawczych. Ma doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i zajmuje się popularyzacją wiedzy o polszczyźnie.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz