Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Helena Liwo

Doktor nauk społecznych, logopeda, surdologopeda, teoretyk i praktyk. Nauczyciel akademicki Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, surdologopedia pracujący w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz