Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Hanna Żuraw

Dr hab. z ponad trzydziestopięcioletnim stażem w pracy badawczej i dydaktycznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZPN i innych uczelniach oraz instytucjach: MSCDN, ORE, PFRON. Obecnie wicedyrektor ds. dydaktyki i dyplomowania Pedagogium WSNS. Przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz