Autor: Halina Zgółkowa

Prof. zw. dr hab., kierowniczka założonego przez siebie Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Redaktor naukowy 50-tomowego Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny oraz autorka serii słowników przeznaczonych do nauki języka polskiego jako obcego (słownika minimum i słownika podstawowego). Współautorka serii słowników minimum (polsko-duńskiego, fińskiego, norweskiego i szwedzkiego). Współautorka serii słowników frekwencyjnych dla kilku odmian współczesnej polszczyzny (języka dzieci w wieku przedszkolnym, współczesnej polszczyzny mówionej, współczesnej poezji polskiej i polskich tekstów rockowych). Współautorka podręcznika licealnego Mówię, więc jestem i poradnika Językowy savoir-vivre. Członkini Rady Programowej i przewodnicząca jury programu Mistrz Mowy Polskiej, członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie