Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Ewa Domagała-Zyśk

Doktor habilitowany, profesor KUL, pracownik Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Z naukowego punktu widzenia zajmuje się zagadnieniami glottodydaktyki, edukacji językowej osób z niepełnosprawnością słuchową, w tym nauki języków obcych, możliwościami oraz efektywnością wspomagania komunikacji ludzi niesłyszących i słabo słyszących z wykorzystaniem fonogestów.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz