Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Elżbieta Bogacz

Psycholog, logopeda, neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem w pra- cy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy dziecka oraz konstruowaniem programów terapeutycznych w przypadkach zaburzeń rozwoju psychoruchowego i rozwojowych zaburzeń mowy. Prowadzi również zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu psychologii i logopedii. Jest autorką narzędzia do badania rozwoju psychoruchowego dziecka – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka KORP oraz Kwestionariusza Oceny Zachowania i Emocji KOZE, a także publikacji na temat zaburzeń rozwoju dziecka.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz