Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Anna Kostecka

Logopeda, audiolog oraz psycholog o specjalności klinicznej, neuropsychologii. Jej sfera zawodowa skoncentrowana jest na diagnozie i terapii logopedycznej w przypadkach zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także badaniach psychologicznych w tym kierunku. Jest autorką artykułów z zakresu pomocy logopedycznej w przypadkach prelingwalnego ubytku słuchu, deprywacji słuchowej, szumów usznych, stwardnienia rozsianego, parkinsonizmu oraz zaburzeń płynności mowy. Łącząc teorię z praktyką logopedyczną oraz psychologiczną, stale poszukuje nowych rozwiązań w zakresie oddziaływania terapeutycznego na pacjentów.
 

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz