Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Aleksandra Scheller

Logopeda, neurologopeda, nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej; autorka innowacji pedagogicznej w zakresie logopedii – „Wspomaganie i kształtowanie komunikacji językowej i alternatywnej uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (2013 r.). Ukończyła I i II stopień szkolenia Makaton. Pracuje z uczniami mającymi problemy neurorozwojowe, m.in. z dziećmi autystycznymi, z zespołem Aspergera, afazją, MPD, zespołem Downa.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz