Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Agata Sakwerda

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, logopeda, pedagog. Pracuje jako logopeda w szkole podstawowej, w przedszkolu oraz w Centrum Logopedycznym w Katowicach. Współorganizowała warsztaty logopedyczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół w ramach projektu Zmiana postaw wobec jąkania. Współprowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci jąkających się i ich rodziców Oswajamy jąkanie, organizowane na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Brała udział we wdrażaniu projektu badawczego Badanie reakcji i postaw polskojęzycznych dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami płynności mowy.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz