Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Agata Miodek-Wojdyła

Oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach, działającego pod patronatem Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie. Pracuje z dziećmi ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz