Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zasady postępowania terapeutycznego

Scenariusze | Ewa Jeżewska-Krasnodębska | 22 września 2017 | NR 7
116

Przy planowaniu i prowadzeniu postępowania logopedycznego logopeda powinien przestrzegać i kierować się następującymi zasadami