Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla pacjenta z zaburzeniami mowy o charakterze schizofazji i oligofazji

Scenariusze | Beata Stępień | 21 września 2017 | NR 6
140

Scenariusz 2: Bogacenie słownictwa czynnego i biernego poprzez doskonalenie umiejętności budowania zdań pojedynczych i złożonych