Dołącz do czytelników
Brak wyników

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI W WIEKU 5–6 LAT Z DYSLALIĄ

Artykuły z czasopisma | Ewa Jeżewska-Krasnodębska | 12 października 2017 | NR 17
161

Scenariusz 5: Utrwalanie głoski [cz] w wyrazie