Pobierz bezpłatny numer

i sprawdź, dlaczego warto zaprenumerować Forum Logopedy

W wydaniu nr 53 (I.2023) m.in:

  • scenariusz zajęć z dzieckiem służących korekcji głoski [t]

  • trudności z karmieniem a odruchy pierwotne u dziecka

  • jaki związek z komunikacją ma odruch strzemiączkowy

  • rozwój mowy dziecka w kontekście neurofizjologicznym

FORUM LOGOPEDY

Czasopismo rekomendowane przez Polski Związek Logopedów.