Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć do pracy terapeutycznej z pacjentem z afazją nominalną

Scenariusze | Joanna Zembrzuska | 21 września 2017 | NR 6
165

Scenariusz 3: Ćwiczenia klasyfikacji i aktualizacji rzeczowników i czasowników