Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym z zespołem Aspergera wykorzystujący stymulację sensoryczną

Scenariusze | Anna Parakiewicz | 16 października 2017 | NR 20
132

Scenariusz 4: Zabawy proprioceptywne i rozwijające sprawność artykulatorów