Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 8–9 Lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim do terapii sygmatyzmu

Artykuły z czasopisma | Joanna Zembrzuska | 12 października 2017 | NR 17
158

Scenariusz 1: Rozróżnianie głosek [c] i [č] w wyrazach. Ćwiczenia artykulacji