Dołącz do czytelników
Brak wyników

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI W WIEKU 8–9 LAT Z NIEDOSŁUCHEM

Artykuły z czasopisma | Joanna Zembrzuska | 6 października 2017 | NR 16
230

Scenariusz 1: Ćwiczenia słuchu fonemowego i ćwiczenia językowe