Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 6–7 lat z niedosłuchem

Artykuły z czasopisma | Joanna Zembrzuska | 6 października 2017 | NR 16
202

Scenariusz 2: Ćwiczenia percepcji słuchowej i ćwiczenia językowe