Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 11–13 lat z afazją, SLI nr 4

Artykuły z czasopisma | Joanna Zembrzuska | 12 października 2017 | NR 17
144

Scenariusz 4: Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnej w obszarze nadawania i rozumienia mowy