Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 11–13 lat z afazją, SLI

Artykuły z czasopisma | Joanna Zembrzuska | 12 października 2017 | NR 17
141

Scenariusz 3: Doskonalenie stosowania liczebników w mowie czynnej. Poprawne ich zapisywanie