Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci szkolnych z parasygmatyzmem

Scenariusze | Joanna Zembrzuska | 2 października 2017 | NR 14
64

Scenariusz 2: Rozróżnianie głosek [z] i [ż] w nagłosie wyrazów. Ćwiczenia artykulacji